• Sosyal Medya Hesaplarımız:

Yeni Yatırım Projelerinin Desteklenmesi Kanunu

  • Anasayfa
  • Yeni Yatırım Projelerinin Desteklenmesi Kanunu
Yeni Yatırım Projelerinin Desteklenmesi Kanunu

Yeni Yatırım Projelerinin Desteklenmesi Kanunu

07.09.2016 tarihinde 29824 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan yatırım projelerinin desteklenmesine yönelik kanunun 80. maddesinde 23 il için yatırımlarda cazibe merkezlerine verilecek destekler yasak prosedürler ile sağlandı. Yeni teşvik sisteminde yatırım oranını iyileştirmek için, yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla bürokratik engellerin kaldırılmasına yönelik bakanlar kuruluna bazı yetkiler verildi.

Bakanlar kurulu, kalkına ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut ya da gelecekte oluşabilecek ihtiyaçların karşılanması, arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığı azaltma, teknolojik dönüşümün sağlanması, yenilikçilik, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarağından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için bazı kararlar yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararlarda 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunun 32/A maddesine bağlı olarak kurumlar vergisini %100’e kadar indirimli bir şekilde uygulatma ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmeyecek şekilde belirlemeye ya da yatırımın işletmeye geçmesinin ardından 10 hesap dönemine kadar yatırımın elde edilen kazançla sınırlı olacak şekilde kurumlar vergisi istisnası tanınmasına karar verilmiştir.

31.12.1960 tarihinde ve 193 sayılı gelir vergisi kanunun geçici 80. maddesinde yer alan gelir spotajı teşvikinden yararlanmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda gümrük vergisi muafiyeti tanınmasına da karar verilmiştir.

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı kanunun ek 2. maddesinde bulunan kazanç alt sınırına bağlı kalmadan 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanması kararı verilmiştir. İşletme döneminde yatırım ile ilgili olan enerji tüketimi harcamalarının %50’lik kısmına kadarının 10 yıl boyunca karşılanması kararı verilmiştir.

6745 sayılı yasada yeni yatırım projelerinin desteklenmesi ile ilgili bir çok madde yer almaktadır. Yukarıda belirttiğimiz maddeler ve diğerlerine uyulması gerekmektedir. Uygulama ile ilgili usul ve esasları belirleyecek olan Bakanlar Kurulu’dur. Bakanlar kurulunun belirlediği kararlara uyulması zorunludur. Yatırımın devir edilmesi durumunda devralan kurumun aynı koşulları yerine getirmesi durumunda istisna, muafiyet ve desteklerden yararlanması da söz konusu olabilmektedir.

Güncel Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz

E-Bültenimize Kayıt Olun Gelişmeler, Kampanyalar ve Süreçler Hakkında Sizi Bilgilendirelim.