• Sosyal Medya Hesaplarımız:

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yatırımları Uygulama Tebliği

  • Anasayfa
  • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yatırımları Uygulama Tebliği
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yatırımları Uygulama Tebliği

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yatırımları Uygulama Tebliği

01.10.2022 tarihli ve 31970 sayılı resmi gazetede yatırımlara proje bazlı devlet yatırımları verilmesi ile ilgili olan kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ yayınlanmıştır. Buna bağlı olarak konularda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu yazımızda yapılan düzenlemeleri başlıklar halinde inceleyeceğiz.

Sabit Kıymet Tanımını Yapılması

Yatırımlara proje bazlı devlet yatırımları uygulama tebliğinin 3. maddesinin birinci fıkrasında kurumun aktifitine kayıtlı olan toplam sabit kıymet tutarı 04.01.1931 tarihli ve 213 sayılı vergi usul kanunun 313 maddesinde amortisman mezvuunu oluşturmuş olan iktisadi kıymetlerinin birikmiş amortismanlarını düşünülmeden önceki brüt tutarı sabit kıymet tanımı yapılmıştır.

Nitelikli Personel Desteği Uygulama Esaslarında Değişiklikler

Yatırımlara proje bazlı devlet yatırımları uygulama tebliğinde 6. maddenin birinci fıkrasında nitelikli personeller için destek kararında belirlenmiş aylık azami destek tutarının aşılmaması kaydı ile nitelikli personelin ilgili aya ait ücret bordrosunda gösterilmiş olan ve yatırımcı tarafından bordro döneminde nitelikli personele banka üzerinden yapılacak ve ücret kapsamına girmiş olan ödemeler ile ilgili yeminli mali müşavir tarafından banka hesap hareketleri, ücret bordrosu gibi belgelerin incelenmesi ve hazırlanmasını kapsar. 

Enerji Desteği Uygulama Esaslarında Değişiklikler

Enerji desteği ile ilgili olan tebliğin 9. maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Aynı sayaçtan enerji kullanan tesislerin bu destek kararı kapsamında yatırımla ilgili olmaması ve enerji tüketimi açısından ayrılmasının da mümkün olması durumunda aşağıda belirtilen seçeneklerden birinin firmanın talebine bağlı olarak uygulanması olanağı getirilmektedir.

  • Teşvik belgesi kapsamı yatırıma başlama tarihinden önceki aydan başlayarak geriye doğru bir yıllık enerji tüketimi miktarı ve tüketim ortalaması ile ilgili dağıtım şirketi ile teşvik verilmektedir. Tüketim olarak kabul edilen enerji tüketim miktarının tutarının belirlenmesinin ardından enerji desteği ödenebilmektedir.
  • Sabit kıymet yatırım tutarının kısmen işletmeye geçildiği tespit edilirse ya da tamamlanma vizesi yapılması için müracaatta bulunulan tarihte kuruma kayıtlı olan toplam sabit kıymet tutarına devam eden yatırımlara ait tutarlar dahil olacak şekilde destekler verilebilmektedir. Tüm bunlar dışında kurumun aktifitine kayıtlı olan sabit kıymet değeri ve gerekli şartların oluşması durumunda enflasyon düzeltmesi sonucunda elde edilen değerler dikkate alınmaktadır.

Güncel Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz

E-Bültenimize Kayıt Olun Gelişmeler, Kampanyalar ve Süreçler Hakkında Sizi Bilgilendirelim.