• Sosyal Medya Hesaplarımız:

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Teşvik Kararları

  • Anasayfa
  • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Teşvik Kararları
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Teşvik Kararları

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Teşvik Kararları

Yatırımlara proje bazlı devlet teşvik kararları kapsamında yapılan değişiklik ile projelerin değerlendirilmeye alınması için asgari sabit yatırım tutarının 500 milyon TL’den 1 Milyar TL’ye çıkarıldı. Proje bazlı teşvik belgelerinin iptal edilmesi ya da kısmi müeyyide uygulanması durumunda yatırımcılara ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarlarının nasıl alınacağı yayınlanan kararda belirtilmiştir. Yapılan bazı değişikler ile yatırım teşvik belgesinde farklı detaylar yer almaktadır. Yatırım teşvik belgesinde yer alan ve değiştirilen kararlar aşağıda yer almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesinde Değiştirilen Kararlar

17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "beşyüzmilyon” ibaresi "bir milyar” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "Yatırım tutarı ellimilyon Türk lirası ile beşyüzmilyon Türk Lirası arasında olup, bu Karar kapsamındaki” ibaresi "Bu Karar kapsamındaki” şeklinde değiştirilmiştir.’’

Değişiklik öncesinde 500 milyon TL olan tutar değişiklik sonrasında 1 Milyar TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bu karar kapsamında aynı kararın 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan kısım değişiklik öncesinde yatırımın devri destek kararında belirtilmiş olan süre ve koşulların Bakanlığın iznine ve sabit yatırım tutarı ve bu tutarın üzerinde olan yatırımcılar için Cumhurbaşkanı onayı gerekmekteydi. Değişiklik sonrasında ise yatırımın devri destek kararında belirtilmiş olan süre ve koşulların Bakanlığın iznine ve cumhurbaşkanı onayına tabidir olarak değiştirilmiştir

Verilen kararın 11. maddesine ise yatırımcıların teşvik belgesinin iptal edilmesi ya da kısmi müeyyide uygulanması durumunda yatırımcılara ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarlarının her birinin ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı kanunun 51. maddesine dayanarak gecikme zammı oranlarına dikkat edilerek hesaplanan kanuni faizi ile birlikte kanun hükmüne göre yatırımcıdan geri alınmaktadır.  Yatırımcıların ödemeyi yapmamaları halinde borçlu görüneceklerini bilmeleri gerekmektedir.

Güncel Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz

E-Bültenimize Kayıt Olun Gelişmeler, Kampanyalar ve Süreçler Hakkında Sizi Bilgilendirelim.