• Sosyal Medya Hesaplarımız:

Yatırım Teşvik Belgesinin Yararları Nedir

  • Anasayfa
  • Yatırım Teşvik Belgesinin Yararları Nedir
Yatırım Teşvik Belgesinin Yararları Nedir | Yatırım Teşvik Belgesi Ne İşe Yarar | Gökser Danışmanlık

Yatırım Teşvik Belgesinin Yararları Nedir

Yatırım teşvik belgesinin yararları nedir genel olarak özetlersek bu belgeler işletmelere sağlanan vergi indirimleri, KDV ve gümrük vergisi istisnaları, SGK teşvikleri, faiz ve kâr payı destekleri ile yatırım arazisi tahsisi gibi önemli avantajlıdır. Yatırım teşvik belgesi, yatırım tutarı, yatırım konusu fizibilite kapsamında, inşaat, arsa ve bina harcamaları, yerli ve ithal makine listeleri, global makine listeleri ve bunlarla alakalı yazılım harcamaları, fabrika kurulumu kapsamında bilgileri ihtiva eden bir belgedir.

Yatırım teşvik belgesi avantajları ile tasarruflarını da yatırıma döndürmeye karar vermiş bulunan kişilerin, şirketler için de yatırım, işletme ve pazarlama evresinde uluslararası rekabet gücünü ilerletecek birden fazla destek ve teşvik ögesi yer alıyor.

Yatırım Teşvik Belgesi Ne İşe Yarar?

Yatırım teşvik belgesi ne işe yarar ve avantajları açısından bakarsak bu belgeleri iki şekilde sınıflandırmak mümkün olur. Bunlardan biri kullanım zamanına göre, diğeri ise kullanım biçimine göredir. Bu belgeler en genel ifadesi ile yatırımın karakteristik değerlerini içeren, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi durumunda üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan belgedir. Bu belgenin avantajları şu şekilde özetlenebilir:

  • KDV istisnası ile hem yurt içi hem de yurt dışından temin edilecek yatırım malı kapsamında uygulanır.
  • Gümrük vergisi muafiyet, yurt dışından temin edilen yatırım malı, teçhizat ve makine için gümrük vergisinin ödenmemesi.
  • Vergi indirimi, gelir veya kurumlar vergisinin yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli şekilde uygulanması.
  • Faiz desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamında en az bir sene vadeli krediler için sağlanan finansman desteği.
  • Yatırım yeri tahsisi, düzenlenen büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırım ve bölgesel desteklerden yararlanan yatırımları kapsar.
  • KDV iadesi, sabit yatırım tutarı üzerinden stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen inşaat bina harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iadesidir.
  • Sigorta prim desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteği de teşvik belgesi kapsamında sunulmaktadır.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesinden Yararlanabilir?

Yatırım teşvik belgesini alacak kişiler gerçek veya tüzel kişiler şeklinde cevaplanabilir. Bunun dışında yatırım teşvik belgesinden yararlanacak kişiler, dernek ve vakıflar, yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler, adi ortaklıklar, kooperatifler, sermaye şirketleri, iş ortaklıkları denilebilir. Tüm bu alanda alınacak yatırım teşvik belgesi için bir danışmandan destek alınabilir.

Yatırım Teşvik Belgesinin Amacı Nedir?

Yatırım teşvik belgesi, kalkınma planı ve senelik programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlarına yönlendirilmesi, istihdam ve üretimin artırılması, uluslararası rekabet gücünü arttıracak, araştırma geliştirme içeriği yüksek, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlarla tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Güncel Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz

E-Bültenimize Kayıt Olun Gelişmeler, Kampanyalar ve Süreçler Hakkında Sizi Bilgilendirelim.