• Sosyal Medya Hesaplarımız:

Makine Sektörü Teşvikleri Çağrı İlanı

 • Anasayfa
 • Makine Sektörü Teşvikleri Çağrı İlanı
Makine Sektörü Teşvikleri Çağrı İlanı

Makine Sektörü Teşvikleri Çağrı İlanı

Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının kapsamında makine sektörü çağrısı 3 Ekim 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir. Çağrı ilanında;

 • Başvuru yapacak kişiler Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı portalı uygulamasının üzerinden çevrimiçi olarak başvurularını yapabilirler.
 • Başvuru işlemlerini program portalı üzerinden firmalar tarafından yetkilendirilen yetkili kişiler yürütecektir.
 • Yetkilendirilmesi yeni yapılmış olan kişilerin program süresince kesin başvuru işlemlerini sürdürmeleri için ön başvuru süresinin bitmesinin ardından en geç 15 gün içerisinde ıslak imzalı belgelerin aslının posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.
 • Çağrı kapsamında yalnızca Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilirler. Birden fazla tüzel kişiliği kapsayacak ortaklı başvuru yapma imkanı yoktur.
 • Yalnızca duruyu ekinde yer alan Makine Sektörü Çağrısı Kapsamında bulunan öncelikli ürün listesinde bulunan armonize sistem kodlarına sahip yenilikçi teknoloji alanları kullanılarak üretilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırım projelerinde başvuru yapılabilirler.
 • Başvuru yapılan projelerin Ar-Ge ihtiyacı olması durumunda bu süreç ile ilgili bilgilerin başvuru kapsamında sunulması gerekir. Projenin Ar-Ge ve aytırım süreçleri bir bütün olarak değerlendirilip bir sonuca bağlanır.
 • Başvuru yapılan projenin toplam proje büyüklüğü 10 Milyon TL’den az olamaz.
 • Ön başvuru sürecinde sunulan bilgilerin incelenmesi durumunda yetkilendirme olmadığı halde geçerli yetkilendirme belgelerinin elektronik ortamda sunulmaması ve 4 ila 7. maddelerde sıralanan koşulların sağlanmaması durumunda başvuru sahibine eksiklerini gidermesi için bilgilendirme yapılır. Bilgilendirmenin ardından belirtilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda başvuru dikkate alınmaz.
 • Kesin başvuru sürecine geçildiği zaman Ar-Ge ihtiyacı olan firmaların TÜBİTAK destek programında Ar-Ge süreci ile ilgili başvuru formlarını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekir.
 • Kesin başvuru sürecinde KOBİ vasfı olan ve en az bir proje paydaşı ile uzlaşı protokolü sunan firmalardan KOSGEB stratejik ürün destek programı kapsamında desteklere başvurma imkanları da bulunmaktadır.
 • Kesin başvurunun tamamlanmasının ardından değerlendirme süreçleri başlatılır. Değerlendirme faaliyetlerine devam edilmesi için çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde bağımsız değerlendirme raporunun program portalına yüklenmesi gerekmektedir.
 • Çağrı süresince ve desteklerin sağlanması sürecinde kullanılacak form ve şablonlar duyuruda ilgili dokümanlar bölümünde verilmktedir.

Güncel Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz

E-Bültenimize Kayıt Olun Gelişmeler, Kampanyalar ve Süreçler Hakkında Sizi Bilgilendirelim.