• Sosyal Medya Hesaplarımız:

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir

  • Anasayfa
  • Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir

Yatırım teşvik belgesi ne işe yarar özetlersek, mevcut veya kurulacak işletmeler için gerçekleştirilmek istenen yatırım harcamaları için devlet desteğinden yararlanabilmek adına avantaj sağlıyor. Yatırım teşvik sistemi ile genel, stratejik, bölgesel ve büyük ölçekli bazı yatırımların teşvik uygulamaları mevcut olmaktadır. Üstelik olarak cazibe merkezi programı kapsamında ise yatırımlarda teşvik ediliyor.

Yatırım teşvik uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgeleri tanzim edebilen yatırımcılar, mevzuatta belirlenen KDV istisnası, gümrük muafiyeti ve vergisi, sigorta primi, işçi ve işveren hissesi destekleri, gelir vergisi stopajı, faiz destekleri, yatırım yeri tahsisi, KDV iadesi gibi çeşitli desteklerden yararlanılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Ne Zaman Kullanılır?

Yatırım teşvik belgesi nedir ve ne zaman kullanılmalıdır genel olarak özetlersek, teşvik kapsamında yararlanılan desteklerin bazıları yatırımda bazıları da yatırımın tamamlanma vizesinin yapılması ardından gerçekleşir. Örnek olarak KDV istisnasında gümrük vergisi gibi muafiyet desteklerinden yatırıma, konu ekipmanların temini sırasında yararlanabilir. Sigorta primi işveren ve işçi hissesi desteklerinden yatırımın tamamlanma vizesi gerçekleştirildikten sonrasında yararlanılabilir. Çünkü kurumlar vergisi ile gelir vergisi indirimleri desteğinden, yatırma konu ekipmanları temini sonrasında yani vergi dönemi içinde hesaplanarak mahsup yöntemi ile yararlanılabilir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Yatırım teşvik belgesi hangi sektörler için geçerlidir gibi soruları genel olarak özetlemek gerekirse, gerçek veya tüzel kişiliklerin özelliklerini detaylı şekilde inceleyerek teşvik belgesi verilir. Özetle gerçek kişiler, iş ortaklıkları, adi ortaklıklar, birlikler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu niteliğinde olan meslek kuruluşları, belediye, yurt dışındaki yabancı firmaların Türkiye’deki şubeleri adına yatırım teşvik belgeleri düzenlenebilir. Yatırım teşvik belgesi avantajları açısından genel bir inceleme yaparsak:

  • Yatırım teşvik belgesi ile makine alımı sırasında KDV istisnası.
  • Belge kapsamında yazılım, gayri maddi hak satış ve kiralamalarında KDV istisnası.
  • Makine ve teçhizat ithal teslimlerinde gümrük vergisinden istisna edebilmek.
  • Yatırımların karlılık oranı yükselir, geri dönüş süresi kısalır ve maliyet avantajı sağlanabilir.
  • Rekabet avantajı ile yeni yatırımcılar veya yeni ürün üretimi yapmak isteyenler pazarda daha iyi tutunma sağlayabilir.
  • Yatırım yeri tahsisi ile hazineye ait olan arazi üzerinde yatırım yeri tahsisi imkanına sahip olunabilir.
  • Kurumlar vergisi veya gelir vergisinde %90’a varan oranda indirim ödemesi alınabilir. Aynı zamanda toplam sabit yatırım tutarının da %55’ine varan oranda vergi indirimi mümkün olur.
  • İstihdam destekleri arasında sigorta primi işveren hisse desteği, sigorta prim desteği gibi çeşitli destekler mevcuttur.

Genel olarak yatırım teşvik belgesi, daha birçok sağladığı olanaklarla birlikte firmalara önemli faydalar sağlıyor. Teşvik belgelerini iki biçimde sınırlandırmak mümkün olur. Bunlardan biri kullanım miktarı, diğeri ise kullanım biçimidir. Her iki şekilde ise ciddi seviyelerde avantaj sağlar. Yatırım süresi boyunca destek almak firmaların tüm avantajlardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacaktır.

Güncel Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz

E-Bültenimize Kayıt Olun Gelişmeler, Kampanyalar ve Süreçler Hakkında Sizi Bilgilendirelim.